FORSHAGAAKADEMIN

Gymnasium, Yrkeshögskola, Läger

ForshagaAkademin erbjuder fem spännande gymnasieutbildningar inom Sportfiske, Hundsport, Viltvård, Äventyrsturism och Sporthandel. De har även en Yrkeshögskoleutbildning inom Fiske- och Jaktguide.

Samtliga utbildningar har riksintag, utom Sportfiske som har riksrekrytering. Det innebär att alla elever i Sverige får söka och studera vid ForshagaAkademin. Elever från övriga Norden har också möjlighet att söka till skolan.

Projektet är en del i ordinarie anställning vid ForshagaAkademin, där jag arbetar som webbansvarig. Projektet innefattade byggnation, strukturering och förenkling av sidan.

forshagaakademin_phone


Till ForshagaAkademin