NERMANS MÄRKSYSTEM

Märksystem för verkstads-, förpacknings- och trävaruindustrin

Nermans Märksystem tillhandahåller effektiva och väl fungerande lösningar för spårbarhet, identifiering och produktmärkning till systembyggare och industriella kunder.

Nermans Märksystem är en återförsäljare av bläckstråleskrivare, nålpräglingsmaskiner, varmprägling, stämplar, rullmärkare, märkpennor, industriskyltar m.m. Kort och gott allt som har med märkning av produkter innan den når slutkund.

Gisselfeldt Reklam & IT fick uppdraget att skapa en responsiv webbplats som var lättadministrerad för uppdragsgivaren. Till uppdraget hörde också kombinering av webbplats och webbshop. Här byggdes hemsidan ihop med en WooCommerce-plattform som synkroniserar produkter från deras administrativa system med hjälp av Sharespines klientprogramvara.

Hemsidan är byggd i WordPress med WooCommerce och koppling mot Vismas plattform via Sharespine.

nermans_marksystem_phone